(FSP) Fun Steel Products © 1998 - 2014

Wasteland 20 Year Anniversary Pictures 2014

Disclaimer


Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd, diensten die worden aangeboden of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.


Fun Steel Products (FSP), alsmede de directie en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die op de site wordt gepubliceerd, diensten die worden aangeboden of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden.


Deze informatie kan overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Fun Steel Products (FSP) zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.


Fun Steel Products (FSP) geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.


Fun Steel Products (FSP) zal de verkregen persoonlijke gegevens van haar site bezoekers niet doorspelen aan derden, met deze informatie zal discreet worden omgegegaan.